X
تبلیغات
دربارهی امام خمینی‘

دربارهی امام خمینی‘

درباره ی امام خمینی و زمان شاه

آرشـــــــيو مقــــــــالات امام خمينـــــــــي (ره)

عنوان : امام و وحدت امت
خلاصه : يكي از اموري كه مورد اتفاق و پذيرش همه عقلاي عالم خصوصا انبياي الهي بوده و هست كيمياي وحدت است و شايد بتوان گفت اصل اساسي و بنيادي در تعاليم اسلام دعوت به وحدت و ايجاد همدلي و همفكري در بين انسانهاست.

عنوان : ماخذشناسي انديشه سياسي امام خميني
خلاصه : روزنامه‏هاي منتشر شده پس از انقلاب، به خصوص روزنامه‏هاي معروف مثل كيهان، اطلاعات، جمهوري اسلامي، رسالت، كاروكارگر، همشهري، ايران و سلام را كه طي بيست‏سال اخير منتشر شده بود، بررسي كرديم و تمامي مقالات آنها را كه به نحوي انديشه‏هاي سياسي حضرت امام را تحليل كرده بود، مطالعه كرديم و در يكي دو سطر به گونه‏اي كه محتواي كل مقاله را برساند، گزارش كرديم.

عنوان : آزادي مطبوعات از منظر امام خميني
خلاصه : سرآغاز گروهي بر اين باورند كه مطبوعات آزاد مي‏توانند جامعه‏اي را به سعادت و بهروزي رسانده و اسباب پيشرفت و ترقي يك كشور را فراهم سازند. سيد جمال‏الدين اسدآبادي، كه از جمله انديشمندان و مصلحان بزرگ معاصر است، چنين انديشه‏اي درباره مطبوعات دارد. او وجود مطبوعات آزاد را يكي از علل ترقي و پيشرفت ملل اروپا به شمار آورده و مي‏گويد: «يكي از وسائلي كه باعث ترقي غرب گرديده آزادي مطبوعات است. اين آزادي خوب و بد حكام را بدون استثنا نشر مي‏دهد.

عنوان : آرمان وحدت اسلامي در انديشه امام خميني
خلاصه : در تاريخ پر فراز و نشيب اسلام، تفرقه بين مذاهب و ملل اسلامي، از مسائل پيچيده و بنيان‏كن جوامع اسلامي بوده است كه خسارتها و لطمه‏هاي مادي و معنوي جبران ناپذيري بر پيكر امت واحده اسلامي وارد ساخته است، اين زخم خونين در چهره زيباي امت اسلامي از ديد مصلحان امت پنهان نمانده و نگراني آنان را برانگيخته است.

عنوان : تطور انديشه سياسي امام خميني (قدس سره الشريف)
خلاصه : اگر انديشه سياسي به عنوان فعاليتي ذهني در نظر گرفته شود كه اهدافي معقول را به گونه‏اي منطقي و عقلاني تعيين مي‏كند، راه تحقيق آنها را نشان مي‏دهد و كم وبيش داراي قدرت اقناع و فراگيري است; در آن صورت مي‏توان نظريه «ولايت فقيه‏» امام خميني (قدس سره)را انديشه‏اي سياسي برشمرد. امام با ارائه نظريه «ولايت فقيه‏»، اهداف مبارزه، راههاي كسب موفقيت و الگويي بديل براي نظام سياسي موجود را تبيين نمود، و در كارآيي ديگر چارچوبهاي فكري خدشه و مناقشه كرد. اگر چه امام پيش از طرح اين نظريه، بارها هدف خود را از مبارزه اعلام كرده بود، اما براي نخستين بار اهداف و مسير تحقق آنها بدقت ترسيم مي‏شد، و به صورت چارچوب فكري منسجم براي حل بحران معناي موجود در جامعه ايران در مي‏آمد. اما همان گونه كه انديشمند سياسي بر جامعه خود اثر مي‏گذارد، از آن نيز تاثير مي‏پذيرد. بنابراين، طبيعي است كه انديشه او همواره در حال تحول و تكامل باشد. انديشه سياسي امام نيز از اين امر مستثنا نيست. با نگاهي به سه دوره: پيش از تبعيد، دوران تبعيد، و دوران پس از پيروزي انقلاب، روشن مي‏شود كه برداشت امام از «سياست‏»، «برنامه‏ريزي‏» و «حكومت اسلامي‏»، گام به گام تغيير مي‏كند و پيچيده‏تر مي‏شود. در دوره نخست، امام اعتقاد به اجراي احكام اسلامي داشت.

عنوان : قدرت‏از ديدگاه امام خميني(ره)
خلاصه : قدرت‏» جوهره انديشه و عمل سياسي را تشكيل مي‏دهد. از اين رو، مي‏توان گفت هرگونه انديشه سياسي‏اي، خواه آشكار و خواه ضمني، دربردارنده فهم خاصي از قدرت است. مقصود از فهم قدرت، مجموعه‏اي از احكام و داوري‏ها در باره مفهوم، خاستگاه، اشكال، غايات و ارزش اخلاقي قدرت است. داوري اخلاقي در باره قدرت، به معناي پرسش از «تاثير اخلاقي قدرت در باره كساني [است ] كه آن را به كار مي‏برند»; «آيا قدرت به آنان كمك مي‏كند كه باني خير باشند؟ يا به ناچار آنان را فاسد خواهد كرد؟» (1) پاسخ اين پرسش پيامدهاي با اهميتي در حوزه انديشه سياسي دارد كه مهم‏تر از همه، تعيين ساز و كارهايي براي جلوگيري از سوء استفاده از قدرت است . حضرت امام خميني (ره) نيز در مقام يك انديشه‏ور سياسي، ناگزير با اين پرسش رو به رو بوده و بر اساس مباني فكري خويش به آن پاسخ گفته است. دراين نوشتار سعي مي‏شود ديدگاه امام در باره قدرت و ارزش اخلاقي آن تبيين شود.

عنوان : ثبات و تحول در انديشه سياسي امام خميني(ره)
خلاصه : مسائل چندي سبب شده‏است تا موضوع «ثبات و تحول‏» در «انديشه سياسي امام خميني(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تمسك به بخشهايي از تفكر سياسي امام، به سائقه تحكيم ديدگاههاي جناحي و يا توجهاتي كه از سرنقد و احيانا تاثير پذيري از ديدگاهها و نظريات رئاليستي، به انديشه سياسي ايشان شده‏است، از مهمترين رهيافتها در اين باب است. ديدگاه اول، عمدتا از سوي جناحها و گروههاي داخل نظام جمهوري اسلامي و ديدگاه دوم، عمدتا از سوي كساني كه خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده‏است.

عنوان : درآمدي بر آزادي‏هاي سياسي از ديدگاه امام خميني(ره)
خلاصه : امام خميني - رضوان الله تعالي عليه - گذشته از آنكه بنيان گذار و رهبر انقلاب اسلامي بود، به عنوان دانشمندي بر جسته در علوم و معارف مختلف اسلامي; از قبيل: فلسفه، عرفان، اصول، فقه، تفسير و اخلاق شناخته مي‏شد كه اين امر بيانگر چند بعدي بودن زندگي و شخصيت والاي امام است. امام، از يك سو سياستمداري برجسته، آشنا به زمان و شرايط خاص جهاني بود و از سوي ديگر، در علوم مختلف به تامل پرداخته و در برخي از علوم صاحب نظر قلمداد مي‏گرديد. امام، علاوه بر تاملات بسيار جدي در حوزه انديشه سياسي، به اجرا و پياده نمودن باورها، افكار و انديشه‏هاي خود نيز همت گماشت.

عنوان : نگاهي به ديدگاههاي سياسي امام خميني(ره) در... (در دوره اقامت در فرانسه)
خلاصه : فلسفه سياسي انقلاب اسلامي ايران، با فلسفه سياسي امام(س) پيوندي ناگسستني دارد; چرا كه اصول و آئين سياسي‏اش بر آراء و انديشه‏هاي امام مبتني است . قوام اين نظام سياسي به دوام انديشه‏هاي سياسي امام بازمي‏گردد . اينكه گفته مي‏شود;اين انقلاب، بي نام خميني در هيچ كجاي جهان شناخته شده نمي‏باشد (1) ،به اين دليل است كه محتواي اين انقلاب، انديشه‏هاي اصيل و محكم امام است.

عنوان : تاملي در مباني انديشه سياسي امام خميني(ره)
خلاصه : درباره‏مباني انديشه‏هاي سياسي حضرت امام خميني(ره) به ابتكار شوراي مديريت‏و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به مناسبت‏يكصدمين سال ميلاد امام‏خميني در مهر ماه 1378 در مدرسه فيضيه برگزار گرديده است. به خاطراهميت‏بحث و مناسبتي كه با مباحث اين شماره فصنامه علوم سياسي دارد،تقديم خوانندگان محترم مي‏شود.

عنوان : اسلامي شدن دانشگاهها در نگاه امام خميني
خلاصه : يكي از مهمترين عوامل اسلامي شدن دانشگاهها تدوين صحيح علوم انساني بر اساس علوم اسلامي، هماهنگ با آخرين پيشرفتهاي علوم انساني در مغرب زمين مي‏باشد. اما در اينجا بايد نكاتي را در تحقق اين امر بنيادين و سرنوشت‏ساز در عرصه دانشگاهها و مراكز آموزشي مورد توجه جدي قرار داد و آن اينكه در اسلام بعد از تاريخ صدر آن با عدم فعليت تاريخي و سياسي نظام ولايت در زمان حيات ائمه خصوصا بعد از شهادت امام حسن (ع) تا ظهور انقلاب اسلامي ايران، جنبه سياسي و اجتماعي اسلام كه در عرصه حكومت در انحصار خلفاي بني‏اميه و بني‏عباس و بعدا سلاطين مستبد قرار گرفت،

عنوان : وحدت از ديدگاه امام خميني
خلاصه : متن سخنراني حجة الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني در هشتمين كنفرانس وحدت اسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي نبيه سيد المرسلين و علي آله و صحبه اجمعين.

عنوان : امام خميني و احياي حاكميت قانون
خلاصه : اساس يك مملكتي بر قانونش هست (1) امام خميني (ره) مقدمه بر اساس تعليمات قرآن كريم موجودات عالم بر پايه حساب و ميزان و اندازه آفريده شده و بر اساس قانون الهي حاكم بر آنها در حركت هستند. در آيات 5، 6 و 7 در سوره الرحمن مي‏فرمايد: الشمس و القمر بحسبان، و النجم و الشجر يسجدان و السماء رفعها و وضع الميزان. يعني خورشيد و ماه با حسابي (از جانب خداي تعالي) در حركتند و در مسيري و بنحوي حركت مي‏كنند كه خداي سبحان براي آن دو تقدير فرموده، گياه و درخت‏براي خدا سجده مي‏كنند، آسمان را برافراشته و ميزان نهاده است.

عنوان : مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام خميني(ره) 1ـ خداشناسي
خلاصه : سيدحسين ميرمعزي مقدمه نظام اقتصادي مجموعه اي از رفتارها و روابط اقتصادي مرتبط و هماهنگ در سه حوزه توليد, توزيع و مصرف است كه اهداف معيني را دنبال مي كند. هر نظامي كه مشتمل بر رفتارها و روابط انساني است, بر نگرش انسان به جهان آفرينش (جهان بيني) نيز مبتني است. جهان بيني هاي گوناگون موجب تفاوت نظام هاي رفتاري در اهداف, ارزش ها, رفتارها و روابط اقتصادي مي شود.

عنوان : مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام خميني(ره) 2. انسان شناسي
خلاصه : موضوع نظام اقتصادي و علم اقتصاد, رفتارهاي اقتصادي انسان است. نظام اقتصادي, رفتارها را آن گونه كه بايد باشد, سامان مي دهد, و علم اقتصاد, آن ها را چنان كه هست, بررسي مي كند; از اين رو بحث انسان شناسي در اقتصاد, اهميت ويژه اي دارد. بخش نخست اين مقاله, به انسان شناسي از ديدگاه امام خميني(ره) پرداخته, و در بخش دوم, نتايج چنين نگرشي به انسان در حوزه اقتصاد بيان شده است. انسان از ديدگاه امام با گزاره هاي زير معرفي مي شود: 1. انسان از روح و بدن تركيب شده, و داراي بعد جسماني و معنوي است و در هر بعد, مراتب بي شماري دارد.

عنوان : نظرية مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره)
خلاصه : مصلحت را شيخ مفيد در فقه اماميه پي نهاد، شهيد اوّل با بررسي آن در قواعد فقهي بدان تعميم بخشيد و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطة ولايت فقيه و مصلحت را نماياند و امام خميني در آن طرحي جامع در انداخت و آن را به صورت يك نظريه درآورد. از نگاه امام ، مصلحت به معناي منافعي است كه به جامعه باز مي گردد و قلمرو وسيعي دارد؛ به گونه أي كه منافع دنيوي، اخروي و فرهنگي، اقتصادي، سياسي و … را در بر مي گيرد و اين معنا بسي با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به اين معنا از مهمترين ضوابط احكام حكومتي است و رهبران جامعه بايد در تصميم گيريهاي خود به آن توجه كنند.

عنوان : عرفان از ديدگاه امام خميني
خلاصه : حضرت امام خميني (ره) از فقيهان انديشورز و مجتهدان اصولي پرورش يافته در مدرسه فقهي قم به شمار مي‏آيند. مدرسه فقهي قم در طول تاريخ هزار ساله خويش، اين ويژگي را دارا بوده است كه به طور مستقيم، با انديشه‏هاي فقهي ديگر مدارس فقهي شيعه آشنا گردد. پس از شكوفايي مجدد مدرسه نجف توسط شاگردان مرحوم وحيد بهبهاني و مركزيت‏يافتن آن، برخي از دانش آموختگان مدرسه فقهي نجف به قم هجرت كردند و با تشكيل حلقه‏هاي درس و بحث، انديشه فقهي فقيهان نجف را به درس و بحث نشستند و اين خود موجب شد تا مدرسه قم با ديگر انديشه‏هاي فقهي موجود آشنا و بارور گردد.

عنوان : انديشه‏هاي تفسيري امام خميني و علم هرمنوتيك (بخش اول)
خلاصه : مقاله‏اي كه پيش روي داريد، متن ويرايش شده اين مصاحبه است. اين گفتار از دو بخش تشكيل يافته است; بخش اول به اجمال گزارشي درباره "هرمنوتيك" عرضه مي‏كند و بخش دوم به بحث پيرامون رابطه‏انديشه‏هاي تفسيري امام خميني با هرمنوتيك مي‏پردازد. استاد به تدريس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم اشتغال دارند و اخيرا از ايشان در باب فهم قرآن كريم، كتابي با عنوان "مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم" منتشر شده است. بخش اول اين گفتار چكيده‏اي از اين كتاب به زبان خود ايشان است.

عنوان : هرمنوتيك و انديشه‏هاي تفسيري امام خميني (بخش دوم)
خلاصه : بخواهيم ديدگاههاي حضرت امام (ره) را با مباحث هرمنوتيك مقايسه كنيم، در درجه اول بايد توجه كنيم كه مقصود ما از هرمنوتيك، هر سخن و ديدگاه مطرح شده در باب تفسير متن نيست، بلكه منظور، آن نگرش خاصي است كه در فرهنگ و تمدن غرب شكل گرفته و مراحلي را طي كرده است و كلاسيكهايي همچون شلايرماخر و ديلتاي و سپس هرمنوتيك مدرن نسبي‏گرا و هايدگر و گادامر و بعد هم نئوكلاسيكها مثل هيرش ظهور و هر يك مطالبي را طرح كرده‏اند.

عنوان : انديشه الهي امام خميني ره در برابر انديشه ايدئولوژي ستيز دوران معاصر(2)
خلاصه : در بخش نخست از گفتگوي پيش رو، حسن رحيم پور ازغدي به پيام تازه انقلاب ايران در نسبت با انقلاب هاي گذشته اشاره كرده و تئوري انقلاب ديني امام را در مقايسه با ديگر تئوري هاي دوران معاصر چون ماركسيسم ، ليبراليزم و فاشيسم كه همگي زاييده سرگشتگي انسان در دوره مدرنيته بودند، بررسي كرد.وي مهمترين بعد انقلاب امام را تغيير پارادايم حاكم بر جهان در سده هاي اخير و همچنين حل بسياري از معادلات مجهول جهان معاصر ذكر كرده و بر اين نكته تاكيد ورزيد كه امام با انقلاب خويش نشان دادند كه حكومت ديني نه تنها ممكن است ، بلكه جايز نيز مي باشد. امام با اتكا به آن منبع اصيلي كه منشائ تفكرات ايشان بود ، به نقد آراء و نتايج ايدئولوژي هاي بشري در قرن 19 و 20 پرداختند و صادقانه با درك عميق و درستي كه از وضعيت بشريت داشتند،

صفحه ی ۸  در  ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 13:34  توسط امیرحسین   | 

آرشيو مقالات -> امام خميني (ره)

 

عنوان : تحقيقي در انديشه امام خميني(ره)
خلاصه : مفهوم انسان، هرچند يك امر تعبيري است، اما اساس هر فلسفه سياسي و اجتماعي قابل اعتنايي است. بنابراين، تحليل مفهوم انسان درانديشه امام خميني(ره) شايد نقطه عزيمت مناسبي براي درك و توضيح ديدگاههاي اجتماعي- سياسي و حقوقي اين فقيه- فيلسوف معاصر و بنيانگذار بوده باشد. دو واژه انسان و اسلام يا اسلاميت و انسانيت در انديشه امام (ره) اغلب كنارهم و به صورت عطف يكي بر ديگري به كار رفته است.

عنوان : ابعاد ناشناخته امام خميني (س)
خلاصه : در اين گفتار، نگارنده، سر آن دارد از ناشناختگي پاره‏اي از ابعاد مردي سخن گويد كه دست تقدير الهي، او را كه عارفي وارسته و زاهدي از دنيا گسسته بود، در راس يك قدرت نوپا و نو جو و ستيزه گر و پرخاشجو و اصلاح گر و فريادگر قرار داد كه تمامي دنياي ظلم و استكبار را در سراسر جهان، به ناوردگاه خود فراخواند و يك تنه و يك جا، با شرق و غرب دست و پنجه نرم كرد. . .

عنوان : شرايط حكومت ديني به قرائت امام خميني(ره)
خلاصه : آزادي هاي سياسي در جمهوري هاي معاصر عبارت از آزادي انجام دادن انواع كارهاي مختلفي است كه حكومت مردمي اقتضا مي‏كند. اين كارها، اصولاً شامل آزادي استفاده از ابزارهايي است كه از طريق آنها شهروندان بتوانند صداي خود را به گوش ديگران برسانند و در حكومت تأثير عملي داشته باشند. با گذشت دو دهه از استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي و تجربه بيست ساله اين گونه از حكومت، اينك پرسشهاي نظري بنياديني را در عرصه انديشه سياسي برانگيخته است. شرايط كنوني جامعه ما، جداي از جنجالهاي سياسي و جناحي، فرصت مناسبي را براي كاوشهاي نظري در عرصه سياست و حكومت فراهم آورده است. نوشته حاضر مي‏كوشد، براساس فضاي فكري ـ سياسي كنوني، به بررسي علمي گوشه‏اي از پرسشهاي مطرح شده بپردازد.

عنوان : امام خميني، سياست مدار يا حقيقت مدار؟
خلاصه : رئيس جمهور وبلاگ خود را با يادداشتي تحت عنوان "امام خميني، سياست مدار يا حقيقت مدار؟" به روز كرد. احمدي نژاد در اين يادداشت باورها و نگاه خود به امام راحل را به صورت روشن تبيين كرده است.

عنوان : امام خميني، تفسير و هرمنوتيك
خلاصه : خاستگاه هرمنوتيك، غرب است، و مغرب زمين متون مقدس ويژه اي دارد كه با متن مقدس نخستين اسلام قرآن كريم متفاوت هستند. عمده اين تفاوت در اين است كه كسي ادعا ندارد آنچه از متون مقدس در دسترس است كلام خداست، يعني عين واژگان و تعبيرها و جمله هاي الهي است

عنوان : امام خميني و ملت ايران
خلاصه : آگاهي از روحيات و خلقيات ملتي كه سر «چهارراه تاريخ»،[۱] هزاره ها زيسته و تأثير گرفته و اثر گذاشته است، ضرورتي است انكارناپذير. رهبري چنين ملتي، بيش از ديگر نهادهاي مدني، خود را نيازمند معرفت هاي قومي و تاريخي و فرهنگي مي داند. بي خبري هاي بسياري از رهبران فكري و اجتماعي ايرانيان در درازناي تاريخ اين مرز و بوم، سبب ساز ناكامي ها و تجربه هاي منفي و نگراني ها و گسست هاي سياسي گشته است.

عنوان : امام خميني و شگردهاي امپرياليسم‏
خلاصه : تشخيص لايه هاي زيرين و مبادي رفتارهاي انحرافي، امري دشوار و خطير است كه توفيق رهبري جنبش هاي مختلف در گرو آن مي باشد. بصيرت سياسي امام خميني(ره) در رهبري نهضت انقلابي و اسلامي موجب گرديد فرقۀ بهائيت را به لحاظ هدف و كاركرد شناسايي نموده و آسيب هاي احتمالي را مورد توجه قرار دهد و گوشزد نمايد. مقالۀ پيش رو، مروري بر اين دورانديشي و آينده نگري امام خميني(ره) قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از آن در مورد فرقۀ بهائيت است.

عنوان : امام خميني و تئوري نظام سياسي
خلاصه : امام در آغاز اوج گيري نهضت در سال ۵۶ بدون ابهام، هدف قيام خويش را تشكيل حكومت اسلامي اعلام نمودند و در هر موقعيتي سعي در تشريح حكومت اسلامي و ويژگي هاي آن داشتند. در تاريخ ۱۵/۵/۵۷ در پيام به مردم اصفهان طليعه حكومت اسلامي را پيش بيني كردند و در پاسخ، به سخنراني شاه فرمودند: هر كس كه سخنان او را شنيده باشد خوب مي فهمد كه شاه با طرح مسأله انتخابات مي خواهد سير اصلي حركت اسلامي ايران را، كه سرنگوني اين دودمان است، تغيير دهد و ملت را اغفال نمايد ولي ديگر دير شده و طرح حكومت اسلامي در عمق مردم ايران ريشه رويانده است».

عنوان : اسرائيل شناسي امام خميني
خلاصه : ايده تشكيل دولت يهودي در فلسطين، به قدري نفرت انگيز بود كه واكنش عمومي جهان اسلام را برانگيخت و نگذاشت بيت المقدس به راحتي و خوشي از گلوي صهيونيسم فرو رود. اما واكنش مسلمانان در قبال اشغال سرزمينهاي فلسطين، به اتكاي انديشه هاي عميق رهبران مسلمان و روشنگري هاي آنها بود. دراين راستا انديشه و موضعگيري هاي فكري و سياسي حضرت امام خميني(ره) نقشي اساسي و تعيين كننده يافت و مبارزه با اسرائيل را به عنوان يك اصل مهم سياست خارجي و استراتژي بنيادين مبارزه با ظلم و بي عدالتي، تثبيت كرد. آنچه را كه حضرت امام(ره) در زمينه تحريم اقتصادي اسرائيل و استفاده از اجتماعات و گردهمايي هاي بزرگي مانند مراسم حج و برگزاري روز قدس به ملتها و دولتهاي اسلامي توصيه مي كردند، نهايتاً نقش خود را در تضعيف جايگاه جهاني و منطقه اي اسرائيل ايفا كرد و اكنون شاهد ناكام ماندن توسعه طلبي هاي اسرائيل در خاورميانه هستيم. در مقاله پيش روي، ديدگاههاي اصولي حضرت امام(ره) پيرامون شكل گيري اسرائيل و شيوه هاي مبارزه با آن مورد شرح و تبيين قرار گرفته اند.

عنوان : اختلاف و برادري در انديشه سياسي امام خميني
خلاصه : پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اختلاف‏نظرهاي فكري و سياسي ميان بانيان و حاميان انقلاب اندك اندك شكل گرفت اين اختلاف‏نظرها گرچه با وجود شخصيت نيرومند و پرنفوذ و مقبول امام خميني (قدس‏سره) و نيز شرايط ويژه جنگ، كمتر زمينه بروز پيدا مي‏كرد، اما قابل كتمان نبود و در پايان دهه اول انقلاب و آستانه انتخابات مجلس سوم به اوج رسيد و انشعاب در جامعه روحانيت را در پي داشت.

عنوان : آينده نگري امام خميني
خلاصه : آينده نگري و كشف قوانين اجتماعي و چگونگي تحولات، مورد علاقهٔ شديد افراد، دولتها و محققين بوده است. زيرا اطلاع از روند جريانات و پديده هاي متحول اجتماعي و سياسي و اطلاع از سرنوشت افراد و جوامع، لازمهٔ خصلت كنجكاوي و علاقمندي به كشف اوضاع و احوال آينده است. از اينرو عده اي فرصت طلب و سودجو با سوءاستفاده از اين نياز دست به كار شده و مدعي پيشگوئي و اطلاع از آينده شده اند و بعضاً موقعيت، شهرت و ثروت قابل توجهي كسب كرده اند.

عنوان : آرا و انديشه هاي تربيتي امام خميني«ره»
خلاصه : هر يك از مكاتب تربيتي بر نگرشي خاص از هستي و انسان مبتني هستند و وجوه امتياز هر يك از اين مكاتب را بايد در تفاوت نگرش آنها به هستي و انسان جستجو كرد. با رجوع به انديشه هايي كه با عنوان مكتب تربيتي در روزگاري شهرت داشته اند، اهميت و جايگاه ديدگاههاي هستي شناختي و انسان شناختي نمايان مي شود. در سايه آگاهي از ديدگاه مبنايي اين مكاتب، درمي يابيم كه داوري اديان الهي بويژه اسلام درباره انسان منشأ وجود تفاوتهايي در مكتب هاي تربيتي ديني نسبت به ديگر مكاتب بشري است. دانشمندان مسلمان، اعم از فيلسوفان و عارفان و متكلمان و اخلاقيون، در مواضع گوناگوني آراي خويش درباره هستي و انسان را ابراز داشته اند و همواره به سبب ايمان به اسلام كوشيده اند كه در نظريات خود از تعارض با آموزه هاي قرآني و روايي بپرهيزند. اين انديشه مندان، در عين پويش و كوشش عقلاني براي دستيابي به آرايي استوار، از منبع وحي و متون ديني نيز الهام گرفته اند و بي شك، تعاليم ديني در بنيان و پيكرهٔ نظام انديشه ايشان جايگاهي اساسي داشته است.

عنوان : نگاهي دوباره به نظام تربيتي امام خميني (ره)
خلاصه : هدف اين پژوهش«بررسي انديشه ها و آثار تربيتي و فرهنگي امام خميني(ره)» است. نوع پژوهش كتابخانه اي و روش پژوهش توصيفي است كه ديدگاه هاي امام خميني (ره) در مورد مباني، اصول، اهداف و روش هاي تربيتي از كتب و سخنراني هاي ايشان، همچنين بيان سرگذشت ها و سيره ي عملي امام خميني(ره) به نقل از شاگردان و نزديكان ايشان تحليل و تبيين گرديده است. ابتدا مباني تربيتي امام خميني(ره) شامل: جهان شناسي توحيدي و خدا محور، انسان شناسي با تاكيد بر مقوله ي فطرت خداجو، معرفت شناسي شامل: تهذيب، فطرت، عقل، عبوديت، شهود باطني، وحي و كتاب الهي مطرح شده و پس از آن ويژگي هاي نظام تربيتي امام خميني(ره) شامل، تذهيب و تزكيه ي نفس و جامعيت تربيت پيش تر حيات ظاهري و بعد از حيات دنيوي(پس از مرگ) و توجه به جنبه هاي تربيتي اعتقاد به قيامت و پاداش و كيفر اعمال اشاراتي شده و سپس اصول تربيت به استناد آثار امام خميني(ره) شامل، اصل جهت خدا محوري تربيت، اصل ضرورت و نياز تربيت انسان، اصل كمال مطلق طلبي، اصل آزادي انسان، اصل انطباق با فطرت انساني، اصل تقدم اصلاح خود بر ديگران، اصل تقدم تزكيه بر تعليم، اصل گزينش علوم نافع تر براي تربيت، اصل تأثير حكومت بر فرايند تربيت اسلامي مطرح گرديده است.

عنوان : هزاردستان فكر و كميته هوشياري
خلاصه : سخنراني حسن رحيم پور ازغدي «از اسلام فقط با يك نيرو مي شود پاسداري كرد و آن علم است و آزادي دادن به افكار مخالف به شرط مواجهه صريح و روشن با آنها». با اين سخن استاد مطهري دو گروه موافق نيستند يكي آنهايي كه گمان مي كنند با سكوت، تعداد موافقين زياد مي شود و ساكت شدن را با قانع شدن اشتباه مي گيرند و گروه دوم كساني كه از تبديل معاند و مخالف به موافق بحث مي كنند اما بدون انتظار تغيير مواضع ناحيه مخالفان و معاندان.

عنوان : مباني نوانديشي ديني
خلاصه : سخن راني حجت الاسلام والمسلمين مهدي هادوي تهراني بسم الله الرحمن الرحيم چيستي نوانديشي عنواني كه براي بحث انتخاب شده، مباني نوانديشي ديني است. پرسش اول كه در اين ساحت وجود دارد، اين است كه نوانديشي چيست؟ پاسخ اين سؤال چندان مشكل نيست؛ نوانديشي به معناي عرضه‎ي انديشه هاي نو است.

عنوان : تمناي روشنفكر ديني
خلاصه : نويسنده: داود مهدوي زادگان عصرها و نسل ها به كوتاهي هر چه بيشتر رو به اصلاح و دگرگوني دارند، ما مكتب ها و اديان هر چند صد سال و هزار سال تغيير مي كنند. اگر اين موضوع به درستي بررسي مي شد و علل و عواملش به دست مي آمد، شايد بسياري از بحث هاي مربوط به روشنگري و اصلاحات ديني، شكل ديگري به خود مي گرفت.

عنوان : وظايف روحانيت در دهه سوم انقلاب
خلاصه : سخنان آيت الله رضا استادي بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحمدللّه رب العالمين و صل اللّه علي سيدنا محمد(صلي الله عليه وآله) و اله الطاهرين و لعن علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين. بسيار مناسب است كه در دهه ي فجر هر سال از ابعاد مختلف بازنگري اي در اوضاع و احوال مملكت، نظام اسلامي، مردم و روحانيون بشود كه اگر مشكل و سؤالي است به مشكل توجه شود و به سؤال پاسخ داده شود.

عنوان : سالشمار زندگي امام خميني
خلاصه : علي اكبر ذاكري بخش دوم 1356/1316 آقاي دكتر عباس زرياب خويي كه برهه اي در محضر امام دانش اندوخته و در محفل درسي ايشان حاضر شده گزارشي داده است از مجلس درس و بحث امام و آشنائي ايشان با مسائل حكمي و فلسفي و عرفاني كه اكنون آن بخش از گزارش را كه مربوط مي شود به سال 1316هـ.ش. در اين جا نقل مي كنيم: ([آقاي خميني] در سال 1316 شمسي از مدرسين فاضل و بنام حوزه قم بود و با آن كه جوان بود و در حدود سي وشش سال داشت مورد تعظيم و احترام همگان بود.

عنوان : ماه شمار آفتاب
خلاصه : مـروري بـر تقـويـم زنـدگـي حضـرت امـام خمينـي ابراهيم اميري اشاره: تاريخ نـويسـي 90 سال زندگي بزرگمردي كه انقلابـي به عظمت و عمق و تإثيرگذاري و ثمردهي انقلاب اسلامي ايران را رهبري كرد و در پـي آن, نظام بـي بـديل جمهوري اسلامـي را در اين سـرزميـن كه قـرنها گرفتار استبـداد بـي حساب شاهان و سايه سياه استعمارگـران بـود, استـوار سـاخت, كـاري است بسيـار دشـوار و....

عنوان : امـام و جـوانـان, گذشته, حـال و آينـده
خلاصه : طاهره كشوادي ((خـدا رحمت كند بنده اي را كه بـداند از كجا آمده و در كجاست و به كجا مي رود؟))امام علي(ع) آيا براي انساني كه در طـول عمر خـويـش در مسير تحقق ايـن حديث نوراني تلاش و پـويـش نمايد, ديگر جاي جهل و ترديد در ((حال)) و اضطراب و اندوه براي ((آينده)) مـي ماند؟ آيا براي انساني كه بر مبناي جهان بيني متعالي اسلامي مي فهمد گـوهر انتخاب شده هستـي از سوي خداي حكيم است و براي مدتي در ايـن دنيا, امانتدار ((گنج)) استعدادهاي خويـش و نعمتهاي غير قابل شمارش الهي شده و بر اساس عدالت طبق آنچه كه خـود در دنيـا آزادانه انتخـاب و عمل كــرده است, به محضـر الهي خـواهـد رفت, ديگـر جاي تشـويـش و نگـرانـي مي ماند؟

صفحه ۵ در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 13:27  توسط امیرحسین   | 

آرشــــــيو مقــــــــالــاتامام خميــــــني (ره)

 

عنوان : وحدت اسلامي در انديشه امام خميني(ره)
خلاصه : در تاريخ پر فراز و نشيب اسلام، تفرقه بين مذاهب و ملل اسلامي، از مسائل پيچيده و بنيان كن جوامع اسلامي بوده و خسارتها و لطمه هاي مادي و معنوي جبران ناپذيري بر پيكر امت واحده اسلامي وارد ساخته است. اين زخم خونين در چهره زيباي امت اسلامي از ديد مصلحان امت پنهان نمانده و نگراني آنان را برانگيخته است. از اين رو، در مقاطع تاريخي متعدد مصلحاني در صدد ايجاد وحدت بين مسلمانان برآمده اند تا التيام بخش درد از قلب امت اسلامي باشند. هر يك از آنان هدفهاي ويژه اي را نيز دنبال نموده اند. يكي از چهره هاي شاخص مصلحان وحدت طلب امت اسلامي، سيد جمال الدين اسدآبادي است. وي به همراه شاگردش «شيخ محمد عبده» وحدت اسلامي را از مهمترين هدفهاي آرماني خود مي دانست و در اين راه تلاش فراواني نمود.

عنوان : خاطرات امام خميني و نمازجهاد با نفس
خلاصه : اين‏كه همه ما مي‏بينيم امام جمله‏اي مي‏گويند تمام تحت تأثير قرار مي‏گيرند و با يك حركت امام، تمام مردم به خيابان‏ها [مي‏ريزند]. و وقتي مي‏گويند از خانه بيرون نياييد همه در خانه‏ها مي‏مانند. وقتي مي‏گويند به جبهه برويد همه به جبهه‏ها مي‏روند، به خاطر اين است كه امام در جواني حتي قبل از آن‏كه مرجع تقليد بشوند، مسائل نفساني خودشان را به بهترين وجه حل كردند. ايشان خود را ساخته بودند و در اين راه تلاش زيادي هم كرده بودند. حالا منهاي عرفان عملي ـ كه هيچ كس در ايران مانند امام نبوده است ـ اما در اين زمينه‏ها هم امام خود را ساخته بودند. دعاهاي نيمه شب، گريه‏هاي نيمه شب، نمازهاي شب، برخورد با مردم محروم، برخورد با پابرهنه‏ها، برخورد با فقرا، ايستادگي در مقابل ظالمين، همه اينها يك مجموعه‏اي بود و آن مجموعه امام بود.

عنوان : جايگاه ارتباطات اجتماعي از ديدگاه امام خميني
خلاصه : ارتباط انسانها با يكديگر از طريق مبادله پيام صورت مي‏گيرد . هر نوع ارتباط انساني حاوي نوعي پيام است . از نگاه محبت‏آميز مادري به فرزند خود يا دست دادن دو دوست تا كاركرد وسايل ارتباط جمعي فراگير مانند مطبوعات و راديو و تلويزيون همه مشتمل بر انتقال پيام است . لاكن ابزار انتقال پيام و حوزه توزيع آن بسيار متنوع و متفاوت است . وسيله انتقال پيام گاه صداي زنگ و شيپور و طبل و غيره است و گاه بيان شفاهي و گاه توزيع مكتوب مانند روزنامه و اطلاعيه . دريافت‏كننده پيام نيز، گاه يك فرد خاص است، گاه چند نفري كه سر كلاس درسي نشسته‏اند، گاه هزاران انساني كه در يك تظاهرات يا سخنراني گرد هم آمده‏اند و گاه تمام مردم كشور يا حتي تمام مردم جهان . بر اين اساس ارتباطات مردمي يا اجتماعي حوزه بي‏مرزي از جريانات ارسال و توزيع و مبادله پيام است كه از طريق امكانات و ابزار گوناگون صورت مي‏پذيرد .

عنوان : عشق در آيينه عرفان امام خميني (ره)
خلاصه : عشق نيز مثل ساير امور و ترقيات مادي و معنوي، داراي قله و اوج است كه براي رسيدن به آن بايد مراحلي را طي نمود. مراحلي كه براي عشق در نظر گرفته شده همان مراحل سيرو سلوك است، به بيان شرع و غير از آن نيست مراقبت از اعمال و فرايض و ترك كامل و عملي محرمات، با برنامه دقيق است. و يكي از ابعاد شخصيت مهم امام(ره) و از انديشه هاي تابناك و برجسته اش، انديشه عرفاني اوست كه يقيناً درمديريت و رهبري آن حضرت تأثير شاياني داشته، اين انديشه درخشان و نوراني ريشه در شناخت عميق او ازخداوند متعال داشت.

عنوان : قرآن شناسي از ديدگاه امام خميني(ره)
خلاصه : قرآن شناسان تاكنون قرآن را از زاويه هاي مختلف نگاه كرده اند. همچنين افكار و انديشه هاي امام خميني (ره) به عنوان يك قرآن شناس برجسته و تاثيرگذار بر مسلمانان از جهات گوناگون بررسي و تحقيق شده است. در اين مقاله كه ازنشريه گلستان قرآن گرفته شده، نويسنده مقاله كوشيده است تا قرآن شناسي امام را از نظر راه و رسم برخورداري از قرآن طرح و شرح كند.

عنوان : ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني(ره)
خلاصه : بحث ولايت فقيه يكي ازمباحث وموضوعات وسيع وغني وسياسي است كه بنيانگزار اين بحث بصورت اصطلاح رايج امروزي كه به بياني واضح تر حكومت اسلاميست حضرت امام خميني (ره) مي باشد كه درشكل گيري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نيز بحدي مورد توجه قرارگرفته...

عنوان : حضرت علي (ع ) در بيانات امام خميني
خلاصه : حضرت امير تكليف داشت به اينكه با او جنگ بكند چه شكست بخورد چه شكست بدهد. حضرت امير ديگر مبالات اين را نداشت كه حالا من كه مي روم لعل شكست بخورم . وقتي ديد كه مي تواند حالا مقابل او بايستد لشكر كشيد و جنگ شد و بالاخره هم حضرت اميرـ در اينجا بايد گفت ـ شكست خورد. سيدالشهدا ـ سلام الله عليه ـ وقتي مي بيند كه يك حاكم ظالمي جائري در بين مردم دارد حكومت مي كند تصريح مي كند حضرت كه اگر كسي ببيند كه يك حاكم جائري در بين مردم حكومت مي كند ظلم دارد به مردم مي كند بايد مقابلش بايستد و جلوگيري كند هر قدر كه مي تواند; با چند نفر با چندين نفر كه در مقابل آن لشكر و بساط هيچ نبود. لكن تكليف اينطور مي دانست كه بايد قيام بكند و خونش را بدهد تا اينكه اين ملت را اصلاح كند تا اينكه اين علم يزيد را بخواباند و همين طور هم كرد و تمام شد. خونش را داد و خون پسرهايش را داد و اولادش را داد و همه چيزهاي خودش را داد در راه براي اسلام . مگر خون ما رنگين تر از خون سيدالشهداست ما چرا بترسيم از اينكه خون بدهيم يا از اينكه جان مي دهيم آنها هم در... سلطان جائري كه مي گفت : مسلمانم مسلماني يزيد هم مثل مسلماني شاه بود; اگر بهتر نبود بدتر نبود لكن چون با ملت آنطور مي كرد و مردي بود متعدي و ظالم وملت رامي خواست زيربار اطاعت خودش بي جهت ببرد سيدالشهدا لازم مي بيند كه سلطان جائر را سراغش برود ولو اينكه جان بدهد. همين است سيره انبيا; همين بوده است كه اگر چنانچه يك سلطاني جائر بر مردم حكومت مي خواهد بكند بايستيد در مقابلش و به هر چه به هر جا مي خواهد منتهي بشود بايد برويم سراغش و نهي از منكرش و امر به معروفش كنيم و بكغشيم او را پايين از اين تخت باطل . پس ما مبالاتي نداريم در اينكه كشته مي دهيم كشته بدهيم ; البته بايد هم بدهيم .

عنوان : ما در ايران مهمان امام خميني بوديم
خلاصه : نويسنده از رهبران مذهبي روسيه است كه در اين كتاب گزارشي از سفر خود را به ايران - با همراهي عده‏اي ديگر از رهبران مذهبي جمهوريهاي شوروي سابق - عرضه مي‏دارد . آنچه در پي مي‏آيد بخشهاي عمده‏اي از كتاب "ما، در ايران ميهمان امام خميني بوديم" نوشته "ايگيزيانف ايسماگيل خاكيميانوويچ" است كه با ويراستاري جزيي به نظر خوانندگان گرامي مي‏رسد . نويسنده از رهبران مذهبي روسيه است كه در اين كتاب گزارشي از سفر خود را به ايران - با همراهي عده‏اي ديگر از رهبران مذهبي جمهوريهاي شوروي سابق - عرضه مي‏دارد . شايد بعضي از بخشهاي گزارش براي خوانندگان ايران چندان جالب‏توجه نباشد ولي به هرحال براي آگاهي از ديدگاه ديگران و نكات موردتوجه آنان خالي از لطف نيست، بويژه كه كارهايي مانند شرح‏حال‏نويسي، سفرنامه‏نويسي يا گزارش‏نويسي در روسيه و جمهوريهاي سابق داراي ادبيات و زمينه نيرومندي است .

عنوان : فرهنگ نقد از نگاه امام خميني (ره)
خلاصه : نقد كردن و نقد پذيري سرمايه اي ارزنده براي صلاح فرد و اصلاح اجتماع به شمار مي رود. شناخت كاستيها و تلاش براي زدودن آنها گامي است اساسي در رسيدن به رستگاري فردي و اجتماعي. پرده پوشي بر آنچه بوده و هست و رويدادها و يا خود را به ناداني زدن رويدادها را دگرگون نمي سازد. انسان خردمند هماره در جست وجوي آن است كه در مسير تكاملي فردي و جمعي آفتها آسيبها كم وكاستيها را بزدايد تا به درستي راه بپيمايد. از اين روي در منطق فرزانگان نقد و انتقاد قدر و قداست ويژه اي دارد و يكي از برتريهاي اخلاقي و اجتماعي مهم به شمار مي رود. اگر فرهنگ نقد كردن و نقد پذيرفتن به درستي بيان شود و آداب نقد و ويژگيهاي ناقدان و مرزهاي روا و نارواي انتقاد به روشني ترسيم گردد بسياري از تنشها و تشنجها و كشمكشها فروكش مي كند و بسياري از سستيها و كاستيها زمينه ظهور نمي يابند. اگر همگان به اين باور برسند كه: بالندگي فردي و توسعه و پيشرفت اجتماعي آنان به وسيله نقد دلسوزان و انتقاد تيزبينان رشد و شتاب بيش تري مي يابد و هيچ كس بي نياز از يادآوري و انتقاد ديگران نيست فضاي جامعه دگرگون مي شود و انتقادها جاي انتقامها را مي گيرند.

عنوان : وجوه متمايز رهبري امام خميني (ره)
خلاصه : امام خميني، در عالم سياست و حكومت، بي گمان يك رهبر انقلابي و مرد سياسي درجه اول محسوب مي شود كه انقلابي نيرومند در كشوري بزرگ را به پيروزي رساند. وي توانست يك نظام حكومتي تأسيس كند كه در طول ( بيش از ) دو دهه پرحادثه و پرمخاطره پايداري و دوام داشته است. خصوصيت تاريخي امام خميني كه او و انقلاب او را از كليه جنبشهاي سياسي معاصر، متمايز مي كند چيست؟ مخاطبه او با فطرت انسان، در هم شكستن پارادايم جاري در جهان و حركتي اعجاز آميز در جهت عكس شيب فرهنگ جهاني، اتكا به خدا و اعتماد به مردم و گره زدن زمين به آسمان، گرانيكاهي خارج از عالم معيارهاي غربي بود كه امام، اهرم خود را بر آن نهاد و مسير تاريخ را تغيير داد. نوشتار ذيل، اين پديده را تحليل و آن را حتي در اعترافات منتقدان به امام «رض»، تعقيب مي كند.

عنوان : نهاد خانواده از منظر امام خميني (ره)
خلاصه : وقتي از منظر نگاه امام خميني به دين شناختي زنان و مسايل آنان مي نگريم, اصالت نهاد خانواده به عنوان مايه سكونت و انس جويي و محبت ورزي زن و شوهر و جايگاه امن و آماده تربيت فرزندان از يك سو, و شرافت و مقام مادري و مسوئوليت خطير و پرارزش آن از سوي ديگر, جايگاهي محوري دارد. عنايت و اهتمام خاصي كه آن فقيه فرزانه و دين شناس بزرگ تاريخ اسلام به اين نهاد ، بويژه مقام مادري دارد, محور ((خانواده ـ مادر)) را بروشني در نگاه و انديشه هر كس كه از منظر نگاه امام به اين محور مي نگرد, از نظر موقعيت آن و مسوئوليتهاي ناشي از آن, به يكي از حياتي ترين و زيربنايي ترين نهادها و موقعيتهاي بشري درميآورد, و از نظر شرافت و ارزش در قله خوبيها و سرآمد ارزشها قرار مي دهد. و امام در اين باب سخن بسيار دارد و در اينجا به اندكي بسنده خواهد شد.

عنوان : علل تبعيدهاي مكرر امام خميني( ره)
خلاصه : شاه كه به دليل پايگاه مردمي امام خميني كه قيام ۱۵ خرداد مؤيد آن بود، نمي توانست به گزينه هايي مانند از ميان بردن ايشان بيانديشد و به دليل شجاعت و سازش ناپذيري تحت نظر قرار دادن ايشان هم مانع از ادامه ي فعاليت وي نمي شد، كوشيد كه با تبعيد امام به خارج از كشور ارتباط وي را با بدنه ي نهضت قطع كند. پس از ورود به تركيه امام تحت نظارت شديد مأموران ساواك و ماخ (سازمان اطلاعات و امنيت تركيه) قرار گرفت.

عنوان : ضرورت رجوع به انديشه هاي امام خميني
خلاصه : كاميابي يا ناكامي، قوت و ضعف جمهوري اسلامي فراتر از شكست و پيروزي معمول حكومت هاست و خسران و خسارتي كه از عدم موفقيت نظام جمهوري اسلامي نصيب مسلمانان و اسلام مي شود جبران ناپذير است.گفتن و نوشتن از آن بزرگ مردي كه به طرزي اعجاب برانگيز به مرزهاي عصمت نزديك شده بود سهل و ممتنع است.سهل است چون ميراث ماندگار و ستودني او، جمهوري اسلامي، به عنوان نظامي پويا و پيشرو كه نشان از انديشه ها، آرمانها و شخصيت والاي او در زندگي دارد زندگي ما را در بر گرفته و بعلاوه وجود ما آكنده از عشق و محبت به آن عارف كم نظير و ذهن و دل ما سرشار از ايمان و پايبندي به راهي است كه بر ايمان ترسيم كرده است.

عنوان : سيري در سيره عرفاني امام خميني
خلاصه : امام خميني(ره)، شخصيت ممتازي هستند كه به يك زندگي معمولي و عادي قناعت ننموده اند و در زندگيشان صاحب سيره و سبكند و سيره و سبك امام خميني آموزنده و الگوست از اين رو قابل تامل و توجه است و همچنين اگر بتوانيم مجموعه سيره ها را در يك تقسيم بندي، به دو دسته سيره نظري و سيره عملي تقسيم نموده در ادامه با سيره عرفاني و اخلاقي امام خميني در بعد نظري و عملي آشنا خواهيم شد.

عنوان : حضرت امام خميني آن كيمياي عرفان
خلاصه : بي ترديد مقام و شخصيت سياسي و انقلابي امام خميني در سالهاي پس از ۱۵خرداد ۱۳۴۲ براي مردم ايران چنان اهميت داشته است، كه گاهي جفا كارانه مقام علمي امام به عنوان مرجع تقليد و فقيه مجتهد و فيلسوف عارف تحت الشعاع قرار گرفته است. البته اين مسئله بيشتر در سطح عموم مردم صادق است و الا در حوزه هاي علميه ومجامع علمي همواره ابعاد شخصيت علمي امام مطمح نظر بوده است.

عنوان : جايگاه مسجد از منظر امام خميني
خلاصه : آنچه از بررسي نقش مسجد در صدر اسلام بدست مي آيد، جامعيت مسجد در همه زمينه هاي عبادي سياسي، فرهنگي، آموزشي، نظامي، قضايي و... بوده است؛ و محور همه آنها امامت و پيشوايي در مسجد است كه به عنوان مهم ترين مسئله در ساختار و پيكره اين مكان مقدس مطرح است و كوچكترين غفلت ولو جزئي، سرانجام به لوث شدن هدف كلي و پايمال گشتن مقصد نهايي خواهد شد. اهميت اين موضوع در ساختار مسجد به اندازه اي است كه در زمان حضور پيامبر (صلي الله عليه و آله) در مدينه، شخص ايشان عهده دار اداره مسجدالنبي (صلي الله عليه و آله) بود و در غياب حضرت(صلي الله عليه و آله) امامت مسجدالنبي بر عهده كسي بود كه توسط آن بزرگوار معين گرديده است.

عنوان : جايگاه زن در انديشه امام خميني(ره)
خلاصه : امام با استفاده از مثال هاي عيني از جنبش هاي سده اخير به ويژه جنبش تنباكو، جنبش مشروطه و انقلاب اسلامي، به ارائه ديدگاه خويش درباره نقش زنان مسلمان در جنبش ها و انقلاب اسلامي پرداخته اند. مردم ايران زمين تا قبل از برخورد با تمدن غرب اغلب حوزه هاي زندگي خود را بر اساس آموزه هايي سامان مي دادند كه در طول اعصار گذشته با آنها خو گرفته و به عنوان حقايقي انكارناپذير در تمام عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي به كار مي گرفتند. بر اساس اين انگاره ها زنان بدون هيچ حق و حقوق مدني به حوزه خانواده محدود مي شدند و تسليم و فرمانبرداري راز عزت او محسوب مي شد. اما كمتر زني به فكر اعتراض و انتقاد از شرايط خود در خانواده و جامعه بود. تا اينكه نخستين رويارويي ها با مظاهر تمدن غرب و مطرح شدن خواسته هاي جديدي چون پارلمان، قانون و... رواج بحث هاي انتقادي از سوي روشنفكرها، خواب آرام سنت را برآشفت و از آن پس وضعيت زنان به عنوان بخشي از عامل عقب ماندگي جامعه ايران مورد توجه قرار گرفت.

عنوان : اولين انقلاب به سبك امام خميني
خلاصه : هرچند بحبوحه سه انتخابات هم زمان خبرگان، شوراها و ميان دوره اي مجلس، باعث شده تا افكار عمومي ايران چندان درگير تحولات جاري لبنان نباشد، كمترين اطلاعات از اين جريان، ميزان اهميت اين رخدادها براي علاقه مندان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي را آشكار مي كند، تحولاتي كه در سه روز اوليه آن، وزراي خارجه انگلستان و آلمان و دبيركل اتحاديه عرب و بسياري از مقامات كشورهاي عربي را به بيروت كشانده تا وزنه نخست وزير مورد اعتراض بيش از 5/1 ميليون لبناني را سنگين كند.

عنوان : امام خميني(ره) و رسانه هاي جمعي
خلاصه : درباره انسان، گفته ها و ناگفته هاي فراواني وجود دارد و هر يك از انديشمندان و متفكران از زاويه اي به او نگريسته است. يكي از موضوعات جالب توجه سير تحول و دگرگوني هايي است كه حيات جوامع بشري شاهد آن بوده اند. شايد بهترين تبيين در جهت تحليل دگرگوني هاي درون نظام هاي اجتماعي، سير تكامل و پويايي جوامع است. اين سير تكاملي موجب شده كه اجزاي درون نظام نيز به فراخور تحولات كلان و همراه آن دگرگون شود تا متناسب با آن رشد كند و پاسخ گوي نيازهاي آن گردد.

صفحه ۴ در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 13:21  توسط امیرحسین   | 

آرشـــــــــيو مقــــــــالـــات امام خمـــــــــينــــــــــي (ره)

19

عنوان : پديدة صهيونيسم در انديشه و آثار امام خميني (ره)
خلاصه : از ديدگاه سياسي امام خميني (ره)، اگر تأسيس حكومت اسلامي، اولويت اول براي ايشان در ايران بود، در خارج از كشور، آزادي بيت المقدس و سرزمين فلسطين، مهم ترين دغدغة فكري و عمل سياسي ايشان را تشكيل مي داد. يكي از اختلافات اساسي امام با رژيم پهلوي، دربارة نفوذ صهيونيزم در ايران و حضور عناصر اسرائيلي در مناصب دولت پهلوي بود. به عبارت ديگر، مي توان در انديشه انقلابي و آزادي بخش امام، آزادي ملت ايران و فلسطين را دو ضرورت عيني و اساسي دانست كه بسياري از آثار كتبي و شفاهي و مبارزات سياسي ايشان، مبين اين امر است كه در اينجا اشاراتي به اين موضوع مي شود.

عنوان : امام وادبيّات پايداري
خلاصه : دراين مقاله ابتدا از باب مقدمۀ، اين گونه تعيين حدود شده است كه ادبيات يعني فرهنگي كه درموضع ستيزبا عالم و وضع موجود است وادبيات پايداري يعني فكر وفرهنگي كه به نفي وضع ظالمانه وايجاد وضع عادلانه و دفاع از حق ونفي باطل مي پردازد وبراين خط فكري مستدام مي باشد. سپس نوشتاربا طراحي سوال اصلي، ادبيات پايداري امام خميني(ره) چيست؟ درقالب فرضيه ثقلين محوري در حوزۀ معرفتي وتوأمان بودن مقاومت رهبروپيروان درحوزه عملي با چهارعنوان زيردنبال شده است. 1- "دگر"ادبيات پايداري امام خميني(ره)چه باشد؟ 2- مباني ادبيات پايداري امام خميني (ره) چه هست؟ 3- مولفه هاي ادبيات پايداري امام خميني(ره) از چه چيزاهايي تشكيل شده است؟ 4- مواع ادبيات پايداري امام خميني(ره) چه مي تواند باشد؟ لذا درعنوان اول گفته شده است كه ادبيات پايداري امام خميني(ره)، ادبياتي است كه ادبيات مادي مسلكانه شرق وغرب رابه چالش كشانده است وعنوان دوم؛ به مباني ادبيات قيام ومقاومت دنيوي كه صرفاً مبتني برعقل معاش بنا شده است با ادبيات قيام ومقاومت الهي كه براقتضاي عقل ودستورات الهي پايه گذاري شده، اختصاص يافته است ودرعنوان سوم گفته شده است كه هر ادبياتي مولفه هاي خاص خود را به همراه دارد. ادبيات پايداري امام هم با مولفه هاي چون، خداياوري، خودباوري، بيداري، الگو داشتن و... شناخته مي شود. ودرعوان چهارم؛ با طرح اين بحث كه ادبيات پايداري همراه ادبيات قيام مي باشد وادبيات قيام چون نافي ادبيات موجود مي باشد. بطورطبيعي ادبيات ورشكسته ونفي شده موانعي را برادبيات قيام وبه تبع آن براي ادبيات پايداري ايجاد مي كند؛ كه اساسي ترين مانع را دراين مقاله عدم همراهي پيروا ورهبران قيام ذكر كرده ايم. كليد واژه هاي مقاله: براي تبيين كليد واژه ها، به مختصرترين تعبيرمساله نظر مي افكنيم كه آيا ادبيات پايداري غربي وشرقي، اسلامي، غيراسلامي داريم؟ بنابراين كليد واژه ها عبارتند از: 1- ادبيات 2- پايداري(مقاومت) 3- قيام 4- دشمن

عنوان : هشت استراتژي حضرت امام (ره) براي نابودي رژيم صهيونيستي
خلاصه : سرزمين فلسطين ، محل ظهور و موطن و مزار حضرت موسي (ع) و زادگاه و مزار حضرت عيسي (ع) و نخستين قبله گاه مسلمين جهان، همواره كانون توجه و احترام مذاهب بزرگ دنيا و همه ملل دنيا است. مسلمانان همواره اكثريت مطلق جمعيت فلسطين را دارا بودند و قرن ها در سايه حكومت مسلمين، همه مذاهب و فرق در همزيستي كامل زندگي كردند اما از هنگامي كه با دسيسه هاي استعماري، تسلط انحصاري صهيونيسم و ناديده گرفتن حقوق آنها آغاز شد، به پايگاه استعمار در منطقه و كانون تهديد و تفرقه در منطقه حساس خاورميانه تبديل شد. در نيم قرن اخير مبارزات آزاديبخش مسلمانان مظلوم فلسطين افت و خيزهاي فراواني را پشت سر گذاشت و وابستگي اغلب حكومت ها در سرزمين هاي اسلامي به استعمار، مسلمانان مجاهد فلسطين را از پشتوانه وسيع هم كيشان محروم ساخته و جنبش ضد صهيونيستي را به نوعي به سمت ركود كشانيده بود.

عنوان : بررسي تطبيقي مفهوم عدالت در آراء امام خميني و الگوي نيازهاي اساسي در اقتصاد توسعه
خلاصه : برخي بر اين عقيده اند كه طرح مسأله عدالت نه تنها در حيطه دانش اقتصاد، بلكه در حوزه علم مبناي صحيحي ندارد. چرا كه مشخصه بارز علم، نقدپذيري و قابليت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست ها» (شواهد) مي باشد در حاليكه مباحث ارزشي و ذهني و نيز مباحث مربوط به «بايدها» به اعتبار تجربه ناپذيري، قابل اثبات يا ردّ نبوده و مرتبط به عقيده شخصي افراد است.

عنوان : امام خميني و دانشگاه اسلامي در دوره ي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي
خلاصه : در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام حاكم بر كشور به منظور مقابله با نهاد حوزه ي علميه، درصدد تأسيس دانشگاهي با نام دانشگاه اسلامي برآمد، كه اين عمل موجب عكس العمل علما و روحانيون گرديد. در همين راستا نيز امام خميني(ره) در خصوص مساله ي فرهنگ و دانشگاه (به خصوص دانشگاه اسلامي)، در اوايل دهه ي چهل به ارائه ي نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند. در اين مقاله مجموعه اي اين مسائل مورد بررسي قرار مي گيرد.

عنوان : امام خميني و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس
خلاصه : همانطور كه بارها تكرار شده است و مي دانيم جنگ تحميلي عليه ايران به ابتكار آمريكا و توسط عراق آغاز شد. از يك نگاه آمريكا حق داشت همه تلاش خود را براي تغير دوباره حكومت ايران به كار گيرد. آرنولد توينبي مي گويد: بديهي است كه ذهن آدمي از خلاء روحي و معنوي كراهت دارد و اگر بر مردمي يا جامعه اي اين بدبختي فرود آيد كه سرچشمه زلال الهامات و اميدهايي كه زماني بدان ها دلبسته بوده است از دست بدهد دير يا زود در صدد تصرف نخستين مائده اي كه فراراهش قرار گيرد برخواهد آمد و حتي اگر اين مائده خشن و فريبنده باشد تصاحب آن را به محروميت ترجيح خواهد داد. آمريكا نيز حكايت چنين جامعه اي را دارد كه ذكرش در اين جملات مي رود. اگر آغاز سرمايه گذاري آمريكا در ايران را ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در نظر بگيريم حكومت آمريكا در طي ۲۵ سال با تمام توان و امكانات ايران را و فقط ايران را به عنوان استراتژيك ترين نقطه منطقه ـ از نظر نقاط ساحلي در جنوب و شمال و مركزيت در ميان كشورهاي منطقه و مرزهاي طولاني با شوروي و ... تحت پوشش مادي و معنوي قرار داده بود. تمام اميدهاي طولاني مدت خود را به رژيم حاكم بر ايران بسته بود و يكي از پايه هاي اصلي آينده جهاني شدن و نقش آمريكا در تحولات بين الملل را نيز ايران قرار داده بود. حال انقلابي ضد آمريكايي نه تنها همه امكانات مادي را كه براي منظورهاي فوق فراهم شده بود تصاحب كرد بلكه شعار جدي نفي آمريكا در صحنه بين الملل را هم سرلوحه سياست خود قرار داد.

عنوان : جهاد فكري و عملي بسيج طلبه و دانشجو در نگاه امام خميني
خلاصه : يكي از عملكردهاي بزرگ تاريخي ماندگار و ستودني حضرت امام خميني تشكيل سازمان استوار و منسجم بسيج نيروهاي مردمي است . هر چه از عمر انقلاب و نظام اسلامي سپري مي شود ارزش و اهميت اين اقدام عظيم امام خميني نمايان تر مي گردد و نه تنها ملت مسلمان و مسئولين نظام و مبارزان و انقلابيون ايران كه در سطح منطقه و در ميان جهادگران مسلمان جهان اسلام ضرورت حضور و تداوم نيروهاي بزرگ و تمام نشدني بسيج مردمي در عرصه هاي تقابل با قدرت هاي استكباري جهان به ويژه آمريكا و صهيونيسم ملموس تر مي شود.

عنوان : تبيين اصول و فرمول دفاع همه جانبه از ديدگاه امام خميني ( ره) با تاكيد بر نقش بسيج
خلاصه : خصوصيات بسيج باعث شده اين نهاد ، جايگاه بخصوصي در انديشه هاي دفاعي حضرت امام (ره ) داشته باشدو از سوي ديگر مقوله استراتژي دفاع همه جانبه در نظر حضرت امام در برگيرنده گسترده مفهومي كلاني است.حضرت امام خميني( ره ) از نوادر فقهاي مصلح اجتماعي در ميان علماي اسلامي است كه در طول چندين دهه ، در حجم گسترده اي از آثار كتبي و شفاهي ، ديدگاههاي فقهي ـ سياسي خويش را مطرح كرده است . مقوله استراتژي دفاع همه جانبه در نظر حضرت امام در برگيرنده گسترده مفهومي كلاني است كه در عين حال قابل تفكيك به اجزا متفاوت است ، اما مرتبط و متعادل با يكديگراند . نگاه كردن كلان نگر امام در عرصه دفاعي ، در كنار پرداختن به ظرايف خاص ، اشاره به برداشتني همه جانبه دارد .

عنوان : "امام خميني سياستمداري بزرگ و بزرگ سياستمدار"
خلاصه : از بعد سياسي امام خميني يك شخصيت‏بي‏نظيري بود كه دوست و دشمن بر آن اذعان داشتند. عنوانهايي نظير تئوريسين بزرگ، صاحب‏نظر برجسته، تحليل‏گر سياسي فوق‏العاده، استراتژيست‏بلند پايه، آينده‏نگري قوي، جهان بين منحصر به فرد، داراي دكترين عالي و پيچيده، ژرف‏نگر، غير قابل پيش بيني و داراي پيچيدگي بسيار دور بخشي از عنوانهايي بود كه شخصيتهاي جهاني به حضرت امام خميني داده‏اند، واقعيت اين است كه حضرت امام امت همه عنوانها و القاب فوق را داشت ولي اينها همه صفات امام نبود، بلكه ناظران بين‏المللي هر كدام از ديدگاه خاصي امام عزيز را مي‏ديدند. اينك با توجه به محدوديت كلام گوشه‏هايي از ويژگيهاي سياسي امام راحل را به شكلي كاملا موجز و خلاصه ذكر مي‏كنيم.

عنوان : تشابهات و تمايزات امام خميني و ملاصدرا
خلاصه : صدرالدين شيرازي و امام خميني، هر دو در شمار برجسته ترين فيلسوفان حكمت متعاليه اند؛ يكي اما مؤسس اين حكمت و ديگري پيرو، مدرس و مفسر توانمند آن. اين دو، وجوه اشتراك بسياري دارند. از جمله اين كه هر دو در عين اشراف به برهان، دستي گشاده در عرفان و اشراق دارند و از سويي با كلام و قرآن نيز سر و سرّي داشته، با تفسير و فقه نيز آشنايي وافري داشته و فقيهاني برجسته اند. به رغم همه اين وجوه اشتراك در حوزه انديشه و نظر و به ويژه اشراف هر دو به دانش هاي مختلف، اما حوزه عمل اين دو حكيم، كه صدر و ذيل حكمت متعاليه در روزگار تأسيس و روزگار كنوني اند، از يكديگر ممتاز و متمايز است. به ويژه اين تمايز را مي توان در رجوع و بهره برداري گسترده از فقه و فقاهت، نشستن بر مصدر مرجعيت شيعيان و صدور فتوا، درافتادن با سلطنت و در نهايت تأسيس دولتي نوبنياد به خوبي مشاهده كرد.

عنوان : امام خميني و جريان آزادي و آزادي‏خواهي
خلاصه : از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و در جريان سالهاي استقرار نظام جمهور اسلامي همواره عده‏اي در كشور بودند كه عليرغم استفاده از انواع آزادي‏ها اعم از آزادي بيان و قلم و مطبوعات و اجتماعات و حتي گاهي از تريبون مجلس همواره شعار مي‏دادند كه آزادي نيست و ما نمي‏توانيم حرفهاي خودمان را به مردم بزنيم و با مناسبتهاي مختلفي كه پيش مي‏آمد و بنحوي در ارتباط با آزادي بود و جريانهاي فكري موجود در كشور از مسئولين و دست‏اندركاران گرفته تا انديشمندان و متفكرين و عموم مردم و قشرهاي گوناگون آن هريك به سهم خود نظرات و انديشه‏هايي را مطرح مي‏كردند و حضرت امام تشخيص مي‏دادند كه در اين رابطه توصيه‏ها و رهنمودهايي داشته باشند، محورهايي را مطرح مي‏كردند كه مرور آنها در صحيفه‏نور روشنگر بسياري از مسائل و ابهامات است و بر پيروان و ارادتمندان اوست كه عطش تشنگي خود را در ميان غوغاي محيط بر ذهنيت امروز جامعه از چشمه‏سار زلال ديدگاههاي امام خود را سيراب و شريعه شريعت انقلاب اسلامي را از آن درياي خروشان، پر آب سازند جرعه‏اي از آن زلال رهايي بخش كه نصيب "بضاعة مزجاة" ما گشته اين است كه امام خميني .

عنوان : همگام با امام خميني(ره) در عرصه نبرد با اسرائيل
خلاصه : از جمله آرمان هاي حكومت اسلامي و معمار چيره دست انقلاب اسلامي ،نبرد با رژيم صهيونيستي ،آزادي قدس و تشكيل حكومت فلسطيني به مركزيت بيت المقدس است.امروز كه اوضاع فلسطين از جمله اسفبارترين معضلات جهان اسلام به شمار مي رود، جا دارد تا با مروري بر سخنان بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران به نگاه عميق ايشان به اين مسئله پرداخته و نسل جوان و انقلابي كشورمان را با ديدگاههاي پيشرو بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران آشنا كنيم.

عنوان : علم و تعهد؛ دوبال ترقي و تعالي (امام خميني)
خلاصه : با توجه به ويژگي ها و مخاطرات دانشجويان و دانشگاه، امام خميني(ره) در آثار خويش درباره اهميت و جايگاه و نقش دانشگاه و دانشجو سخن بسيار و تأكيد فراوان دارند. دانشگاه و دانشجو را موتور حيات نظام، سنگرسازندگي يا تخريب، اميد ملت، مركز همه چيز، پايگاه تعيين سعادت يا شقاوت ملت، محور تمام مسايل در پيشرفت يا انحطاط، نجات يا هلاكت كشور و بزرگترين مؤسسه مؤثر مي دانند و تأكيد مي فرمايند كه اگر ويژگي ها و توانايي هاي دانشجو در راه انقلاب اسلامي و فرهنگ ديني و معنويت قرار گيرد ضامن سعادت ملت است و اگر مورد سوء استفاده دشمنان اسلام قرار گيرد مركز گسترش فساد و پايگاه شقاوت ملت و كشور مي گيرد كه در اين خصوص به برخي از سخنان امام (ره) به طور مختصر اشاره مي گردد.

عنوان : وحدت از ديدگاه امام خميني (ره)؛ استراتژي يا تاكتيك
خلاصه : وحدت گرچه در ادبيات اسلامي كاربرد و نقش اساسي دارد، امّا در ادبيّات سياسي رايج كمتر مورد بررسي قرار گرفته است و آن‏چه در اين زمينه به‏كار رفته، بيشتر مفاهيمي است كه برتري يك شيوه و يا تفكّر را به دنبال داشته و بيشتر كاربرد خارجي دارد؛ مفاهيمي چون ناسيوناليسم، پان عربيسم، پان تركيسم و... از اين دسته به‏شمار مي‏رود، اما مفهوم وحدت در انديشه‏ي سياسي اسلام علاوه بر كاربرد در حوزه داخلي و خارجي، در هر مورد نمود مختلفي دارد. براي مثال وقتي سخن از «وحدت امت اسلامي» به‏ميان مي‏آيد، به معني برداشتن مرزهاي جغرافيايي نيست، بلكه به معني وحدت عمل و درك متقابل در خصوص موضوعات مشترك، حول مصالح اسلامي است.

عنوان : نگاهي كوتاه به جايگاه نمازجمعه در انديشه امام خميني
خلاصه : طليعه انجام اين فريضه بزرگ الهي و اين صف بزرگ جهاد و توحيد (نمازجمعه) است" اين جملات آيت الله طالقاني آغازگر همايش هفتگي مسلمين پس از سالها تعطيلي آن بود؛ آغازي كه با ابتكاري زيبا در مهد علمي ايران دانشگاه تهران و توسط يكي از روحانيون پر سابقه نهضت رقم خورد، اگرچه امامت جمعه وي ۶ هفته بيش به طول نيانجاميد و در ۱۹ شهريور ۱۳۵۸، او كه به تعبير امام زبان گويايي چون ابوذر داشت، دار فاني را وداع گفت. حضرت امام از همان ابتدا سياست را برخاسته از ديانت مي خواستند و ديانت را جداي از سياست نمي دانستند. شاهد مثال روشن اين امر نوع نگاه امام به نماز جمعه است.در كتاب «كشف اسرار» كه در سنين جواني ومقارن با نخستين سال‏هاي حكومت استبدادي محمدرضا شاه نوشته اند، اشاره كوتاهي به مساله نماز جمعه كرده اند و در كتاب‏ تحريرالوسيله كه در زمان تبعيد به تركيه تاليف فرمودند به طورمشروح پيرامون آن مسائلي را ذكر كردند.

عنوان : رويكرد تازه متفكران مسلمان به انديشه هاي امام خميني (ره)
خلاصه : «ظفر آقا» روزنامه نگار هندي معتقد است حضرت امام (ره) يك هدف اصلي را دنبال مي كرد و آن چيزي نبود جز «آزادي» ملت هاي جهان و مقابله با استعمارگري قدرت هاي استعمارگر پس از گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز افكار عمومي شوق و اشتياقي وافر براي شناخت اين نهضت و معمار سياسي آن دارد. گو اين كه همه حوادث و حركت هايي كه اينك مرزهاي خاورميانه را از ماوراءالنهر تا كرانه هاي مديترانه در نورديده هر كدام به نحوي از تفكرات بنيانگذار انقلاب اسلامي الهام گرفته اند. نهضت امام خميني (ره) در جهان قطب بندي شده جنگ سرد به وقوع پيوست اما آثار و ثمرات آن امروز در طليعه قرن جديد نمايان مي شود. «بيداري اسلامي» اگر محور و مادر پديده هاي روابط بين الملل است، بروز و ظهور آن مرهون نام و نقش شخصيتي است كه جنبشي به نام مسلمانان و محرومان پديد آورد. خبرگزاري قدسنا به بهانه سالگرد ارتحال امام خميني (ره) نگاه و نظر چند تن از انديشمندان و صاحبنظران جهان اسلام را پيرامون تأثيرات فكري ـ سياسي آن حضرت جويا شده است كه چكيده اين گفت وگوها از نظر گرامي تان مي گذرد.

عنوان : روش ها، راهبردها وكاركردهاي رهبري امام خميني(ره) در انقلاب اسلامي
خلاصه : وقوع و پيروزي سريع انقلاب اسلامي ايران براي بسياري از تحليل گران و متخصصين پديده انقلاب غافلگيركننده بود؛ انقلابي كه نسل نظريه هاي انقلاب را تغيير داد و با آوردن ايدئولوژي مذهبي به صحنه، آغازگر نقش مذهب در سياست در دنياي مدرن شد. در اين تحول بدون شك نقش امام خميني(ره) بي بديل و تعيين كننده بود.

عنوان : جايگاه رفيع « آزادي » و نقش محوري « آزادانديشي » در تفكرات امام خميني
خلاصه : موضوعات بسيار مهم و بنيادين در فرهنگ و تفكر اسلامي مي باشد و بايد اذعان نمود كه جايگاه و منزلت و نقشي كه اسلام براي آزادي قائل شده است در هيچ عصر و توسط هيچ مكتب فكري و فلسفي تبيين نگرديده است .نگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به آزادي ـ در تمام ابعاد و جنبه ها و جلوه هاي آن ـ بسيار جامع و كامل و ژرف و عميق است . به تعبيري ديگر اين دين مبين به اصل « آزادي » نگرشي ريشه اي و مبنايي دارد و هرگز همچون ساير مكاتب و مسالك نگاهي يكسويه و برداشتي ناقص و عملكردي ابزاري نسبت به اين نياز و ضرورت بزرگ روا نمي دارد.

عنوان : تاملي بر تعامل فقه و عرفان نزد امام خميني ( ره )
خلاصه : عرفان از حالات و تجربياتي است كه آدميان به واسطه معرفت و شناخت خويش بدان دست مي يابند. در ميان خود عارفان نيز از مراتب شناخت نسبت به عرفان برخوردارند و در طول تاريخ عارفان بسياري از هر نحله و فرهنگي و هر دين و كيشي عرفان خاص خود را داشتند. در اين مقاله مولف ضمن بررسي واژه عرفان اين واژه را در ميان عارفان مسلمان و مسيحي مورد ارزيابي قرار داده و سعي نمود ديدگاه امام خميني(ره) را نيز درباره عرفان تبيين نمايد. عرفان به طور كلي عبارت است از تجربه مستقيم و بي و اسطه «امر قدسي» يا معرفتي كه از چنان تجربه اي حاصل مي شود. در مسيحيت اين تجربه معمولاً به شكل يك مكاشفه يا احساس اتحاد (Union) با خدا بيان مي شود اما شكل هاي خداناانگارانه از عرفان نيز وجود دارد مثل عرفان بودايي. عرفان معمولاً همراه و آميخته با مراقبه، عبادت، رياضت شي و انضباط نفس خاصي است.

عنوان : بيان ارزشها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره)
خلاصه : بر آنست تا در اين مقاله كوتاه و فشرده ضمن معرفي ارزش ها از ديدگاه معظم له ،متعاقبا آفاتي كه اين ارزش هاي انقلاب را تهديد مي كند، فهرست وار مطرح و بار ديگر مردم و مسئولين دلسوز نظام اسلامي را به تعميق و تامل دعوت نمايد.عظمت شخصيت حضرت امام خميني (ره) به مثابه كوهي بود بسيار بزرگ كه قله رفعيش در وراي ابرها طبيعت سر به آسمان معنويت و عبوديت حق سائيده و با پيوند به سرچشمه لايزال هستي، اعمال وجودش از زلال معرفت سيراب و از گستره پيرامونش، چشمه سارهاي حكمت، جاري و تشنه كاملان آب حيات را سرمست شوق وصال نمود.

صفحه ۲  به ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 13:14  توسط امیرحسین   |